Autobooking version 4.0

           Nyheder i version 4.0

   100% selvkørende program. Ingen afhængighed af andre programmer, som i tidligere
       versioner, der var afhængig af MS-Excel.
   Hurtig åbning og lukning af måneder via indbygget kalndersystem.
   Hurtig navigering mellem dage, måneder og år.
   Medarbejderknapper tilføjer og fjerner du selv.
   Indbygget aftalekalender og reminder ( Alarmfunktion ).
   Registreringsbase til taksator og forsikringsoplysninger.
   Registreringsbase til kontakter og leverandøroplysninger.
   Flere nye værktøjer.
   Udførlig online hjælp med beskrivelse af systemets anvendelse og funktioner.

Platform

Bemærk:
          Feltet der indeholder firmanavn & logo mm., bliver tilpasset Deres ønsker inden
             produktet leveres til Dem

Autobooking 4.0 leveres på CD-rom eller 3½" disketter.
Ønsker De nærmere information om  Autobooking 4.0, kontakt os på telefon eller E-mail.